АНТИЧНО НАСЛЕДСТВО АД

За Антично наследство АД

Създадена през 2011 година, фирма "Антично наследство" АД фокусира своята дейност върху проектирането, подготовката и извършването на консервация и реставрация на движими и недвижими културни ценности. Дружеството проектира и изпълнява поддържаща инфраструктура на недвижими културни ценности, както и други видове туристически атракции. "Антично наследство" АД предлага на своите клиенти компетентни консултантски услуги, свързани с културни ценности.